Tuesday, 23 January 2007

MVC Expert på svenska!

Infoflex har pubblicerat en ny sajt för att lansera våra MVC konsult-tjänsterna. Genom denna nya sajten kommer vi att erbjuda mentorskap, utveckling och drift av MVC applikationer baserat mest på Spring och Hibernate men också på Rails och andra teknologier.

No comments:

Post a comment